Tjenester

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer for revisjonsklienter og andre
Attestasjoner, herunder for lønnsrefusjoner, prosjektregnskap, momskompensasjon,
omsetningsbaserte leiekontrakter, Skattefunn m.v.
Etablering og avvikling av selskaper, samt endringsmeldinger til:
  • Foretaksregisteret
  • Fusjon og fisjon
  • Omdannelser
  • Internkontroll i bedrifter
  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • M.v.