Lovbestemt og frivillig revisjon
Revisjon av deler av regnskap
Forenklet revisorkontroll
Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer for revisjonsklienter og andre. Attestasjoner, herunder for lønnsrefusjoner, prosjektregnskap, momskompensasjon, omsetningsbaserte leiekontrakter, Skattefunn m.v.
Etablering og avvikling av selskaper, samt endringsmeldinger til:
  • Foretaksregisteret
  • Fusjon og fisjon
  • Omdannelser
  • Internkontroll i bedrifter
  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • M.v.
Moss Revisjonskontor AS

Besøksadresse:
Fossen 20,
1530 Moss
Telefon: 69 24 79 50
Telefaks 69 25 03 23
Ta kontakt for en uforpliktende prat!