Personvernerklæringen

Behandling av personopplysninger i Moss Revisjonskontor AS Denne personvernerklæringen forteller hvordan Moss Revisjonskontor AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Her får du nærmere informasjon om hvilke personopplysninger vi typisk samler inn, hva vi bruker opplysningene til og hvordan vi behandler dem. Du får også informasjon om hvilke rettigheter du har dersom vi har personopplysninger om deg.

Henvendelse om vår behandling av personopplysninger kan rettes til: Moss Revisjonskontor AS Postboks 260, 1502 Moss rune@mossrevisjon.no

Henvendelsen vil bli fulgt opp av vår personvernansvarlig. Du kan også rette din henvendelse til din kontaktperson hos oss.

Dato for siste endring i vår personvernerklæring er 30.12.2018.

1 Lovgivning og bransjenormer
2 Når samler vi inn personopplysninger?
3 Behandlingsansvarlig og databehandler
4 Dine rettigheter
4.1 Innsyn
4.2 Sletting og retting
4.3 Klage
5 Personopplysninger som vi samler inn og hva vi bruker dem til
5.1 Oppdrag etter revisorloven
5.2 Oppdrag etter regnskapsførerloven
5.3 Oppdrag som ikke er lovregulert
5.4 Plikter etter hvitvaskingsloven
5.5 Kundekontakt og markedsføring
5.6 Bruk av våre nettsider (www.mossrevisjon.no)
5.7 Medarbeidere og jobbsøkere
6 Informasjonssikkerhet, taushetsplikt og oppbevaring
7 Overføring av personopplysninger
7.1 Oppbevaring i EØS
7.2 Overføring av personopplysninger som følge av lov
7.3 Vår bruk av databehandlere